Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant TrgNhiFemale/South Korea Recent Activity
Deviant for 3 Years
Needs Core Membership
Statistics 217 Deviations 2,285 Comments 30,843 Pageviews
×

Newest Deviations

Favourites

Donate

Heoconkutecu has started a donation pool!
40 / 1,200
Please donate for me! :"3 This will help me to be Core Membership <33
If you give me some point, I'll watch and fav for you :D :D
+ 1 :points: = 1 :+fav: :love:
+ 5 :points: = 5 :+fav: + 1 Llama :love:
+ 10 :points: = watch :+devwatch: + 10 :+fav: + Llama
+ 50 :points: = watch :+devwatch: + 50 :+fav: + Llama
+ 100 :points: = double and mores :heart: :love: :D

You must be logged in to donate.
 • Anonymous
  Anonymous Deviant
  Donated Oct 20, 2016, 6:47:46 AM
  10
 • :icondahub:
  dAhub
  Donated Jan 17, 2016, 8:30:28 PM
  9
 • :icondahub:
  dAhub
  Donated Jan 17, 2016, 8:09:54 PM
  1
ask.fm/HaraTran237
Hjhj hỏi đi các ông tôi sẽ trả lời hết = ))))))
Riêng chn photoshop trả lời nhiệt tình luôn náa

Journal History

deviantID

Heoconkutecu's Profile Picture
Heoconkutecu
TrgNhi
South Korea
Chào mừng đến góc blah lộn xộn của tuii :la:
Trang Nhii hay còn gọi là Trang Nhee hay Nhii = )))
Sinh ngày 23 - 7 - 2002
( mong các bé 2k3 2k4 2k5 2k6... nói chuyện có chủ ngữ vị ngữ : )) )
Fan Super Junior (DongHae là chồng tương lai sắp cưới :D ), EXO, Red Velvet, Apink, EXID, Miss A và BTS = ))) Got7 thích 1 xíuu :v
Chủ yếu cut ảnh Ulzzang (BongJashop) và 1 vài ca sĩ Hàn Wuốc = ))
Ko cầu xin watch back dưới mọi hình thức = )))

Comments


Add a Comment:
 
:iconsulykwon2k3:
sulykwon2k3 Featured By Owner Dec 11, 2016  Student Interface Designer
Mần quen được không ah ~~ ? 
Reply
:iconsasakianhthu:
SasakiAnhThu Featured By Owner Nov 11, 2016
Watch back ?
Reply
Add a Comment: