Shop Mobile More Submit  Join Login
PNGs Pack JooYi - 5 by Heoconkutecu PNGs Pack JooYi - 5 by Heoconkutecu
đẹp gú :lovely: xinh gú  :lovely: 
màu cũng tươi nữa :33
trên kia là 2 pack khác nhau nhưng cũng là 1 shoot hoyy~~
chia ra để các bạn tùy chọn pack để tải ý mà :3
 
Link 1: sta.sh/02as2j5z7ctx   

► +fav + Comment nếu bạn tải về
► Credit mình nếu bạn sử dụng
► Không nhận rằng nó là của bạn
------------------------------
► +fav  + Comment if u download
► Credit me if u use
► Do not assume it is yours

clq mà đag mở 1 class
cần tuyển h/s cả gv nữa
nếu muốn học hoặc trở thành 1 gv của class mình thì đkí tại 

me.zing.vn/zb/dt/ejclass/21896…

chin cảm ơn = )))
Add a Comment:
 
:iconjiminnie137:
jiminnie137 Featured By Owner 2 days ago
Done
Reply
:iconjunenaoo:
JuneNaoo Featured By Owner Feb 2, 2017  Student
done
Reply
:iconduongduonggtran:
duongduonggtran Featured By Owner Jan 2, 2017  Hobbyist Interface Designer
done
Reply
:iconram-cucheoo:
Ram-Cucheoo Featured By Owner Dec 21, 2016
Done
Reply
:iconmaitrang59:
MaiTrang59 Featured By Owner Dec 11, 2016  Student Traditional Artist
done
Reply
:iconngaybuon:
ngaybuon Featured By Owner Dec 1, 2016
xin
Reply
:iconyanghaerin:
YangHaerin Featured By Owner Nov 21, 2016
done
Reply
:iconsakakiuchiha:
SakakiUchiha Featured By Owner Nov 1, 2016
Done
Reply
:iconblcksswan:
blcksswan Featured By Owner Oct 29, 2016
Thank you^^
Reply
:iconxsundaeee:
xSundaeee Featured By Owner Oct 17, 2016  Student Artist
Taking <3
Reply
:iconbabe-ngo:
babe-ngo Featured By Owner Oct 7, 2016  Student Artist
xin ạ
Reply
:iconcuonggraysama:
cuonggraysama Featured By Owner Aug 24, 2016
Xin
Reply
:iconhimecucheo:
HimeCucheo Featured By Owner Aug 16, 2016  Student
Done
Reply
:iconmyminniiee-pj95:
MyMinniiee-PJ95 Featured By Owner Aug 14, 2016  Student
- Done
Reply
:iconbaohancute283:
baohancute283 Featured By Owner Aug 7, 2016
xin
Reply
:iconangela1999:
Angela1999 Featured By Owner Aug 7, 2016  Student Interface Designer
- Done
Reply
:iconkamicrazyspade:
KamiCrazySpade Featured By Owner Edited Aug 2, 2016  Hobbyist Digital Artist
Thanks ~
Reply
:iconhannasotaku:
Hannasotaku Featured By Owner Jul 22, 2016  Student Interface Designer
- Done <3
Reply
:iconzzzxinhxinh2:
zzzxinhxinh2 Featured By Owner Jul 16, 2016
done
Reply
:iconmoonygodiva10902:
MoonyGodiva10902 Featured By Owner Jul 12, 2016  Student Interface Designer
Xin
Reply
:iconyonysone:
YonySone Featured By Owner Jul 5, 2016
Xin
Reply
:iconzeinanako:
zeinanako Featured By Owner Jun 30, 2016
xin
Reply
:iconxjiah-s:
xJiAh-S Featured By Owner Jun 30, 2016
Xin
Reply
:iconkarmaakanabe:
Karmaakanabe Featured By Owner Jun 29, 2016
Xin link imhur của link một
Reply
:iconngalovemom:
ngalovemom Featured By Owner Jun 24, 2016
xin
Reply
:iconliinh-cute:
Liinh-Cute Featured By Owner Jun 20, 2016
xin 
Reply
:iconletiasena:
LetiaSena Featured By Owner Jun 18, 2016  Student
donnnnnnnnne
Reply
:icongeunyeo11:
geunyeo11 Featured By Owner Jun 15, 2016
thanks
Reply
:iconmoonmika:
Moonmika Featured By Owner Jun 11, 2016
xin
Reply
:iconmoekaichii:
MoeKaichii Featured By Owner Jun 6, 2016  Student Interface Designer
- Done!
Reply
:iconyolandedeviolet:
YolandedeViolet Featured By Owner Jun 6, 2016  Student
Thanks <3
Reply
:iconcucheooyuu:
cucheooyuu Featured By Owner Jun 5, 2016
xin
Reply
:iconnariuyen123:
nariuyen123 Featured By Owner Jun 3, 2016
Xin all
Reply
:iconmaforever:
maforever Featured By Owner May 30, 2016
XIN
Reply
:iconyukilinh103:
yukilinh103 Featured By Owner May 29, 2016
Done
Reply
:iconkamicrazyspade:
KamiCrazySpade Featured By Owner May 28, 2016  Hobbyist Digital Artist
Thaaaaaanks ~
Reply
:iconyiichuu:
YiiChuu Featured By Owner May 24, 2016
xinn
Reply
:iconsaphiadesigner:
SaphiaDesigner Featured By Owner May 24, 2016
Xin 
Reply
:iconmokonoria:
mokonoria Featured By Owner May 19, 2016
Xin 
Reply
:iconyukina-naru:
Yukina-Naru Featured By Owner May 19, 2016
- Xin
Reply
:iconmilkywaybaby2003:
Milkywaybaby2003 Featured By Owner May 14, 2016  Student Artisan Crafter
xin
Reply
:iconyukiko0227:
Yukiko0227 Featured By Owner Apr 23, 2016
 Xin.
Reply
:iconpony-naive:
Pony-Naive Featured By Owner Apr 22, 2016  Student
- Xin.
- Clr xinh quá.
Reply
:iconmeongaomalao-dn:
meongaomalao-dn Featured By Owner Apr 16, 2016
- Thanks
Reply
:iconaveiii:
AVeiii Featured By Owner Apr 6, 2016  Student Artist
Thanks
Reply
:iconbabybabylove1234:
babybabylove1234 Featured By Owner Mar 28, 2016
xin
Reply
:iconmiyu-uyen:
Miyu-Uyen Featured By Owner Mar 26, 2016  Student Artist
Done
Reply
:iconaikocucheoo:
AikoCucheoo Featured By Owner Mar 26, 2016
Xin
Reply
:iconalice-deviantart:
Alice-Deviantart Featured By Owner Mar 23, 2016
- Donee
Reply
:iconsesshoumarukawaii:
sesshoumarukawaii Featured By Owner Mar 21, 2016  Student Interface Designer
. Done
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
March 4, 2015
Image Size
659 KB
Resolution
600×1072
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
8,320 (26 today)
Favourites
402 (who?)
Comments
312
Downloads
441
×